Deze reebok is het nieuwe jaar 2019 wel erg slecht begonnen zo te zien is op de foto. Waarschijnlijk volledig in paniek door het vele vuurwerk heeft dit ree een veilig heenkomen gezocht, maar dit is hem helaas duur komen te staan. Hier kunnen we dus stellen, dat niet alleen een bok in het nauw, maar ook een reebok in nauw rare sprongen maakt.reebok vast in hek

Volledig in de stress dacht deze reebok wel door de spijlen van het hek heen te kunnen, maar helaas bleef de achterhand muurvast in het hek hangen. Het was echt hangen voor deze arme reebok, daar hij de achterpoten niet meer op de grond kon zetten. Hoe lang deze reebok in deze situatie heeft gehangen is ons niet bekend. Gelukkig werd hij door voorbijgangers opgemerkt en werd de dierenambulance Hof van Twente opgeroepen. De twee vrijwilligers, die deze dag dienst hadden spoeden zich naar de plek net iets buiten Goor, eenmaal daar schrokken ze toch wel even van de situatie waarin de reebok verkeerde. De achterhand zat echt muurvast tussen de spijlen en omdat de vrijwilligers niet wisten hoelang het dier al in deze benarde positie zat (hing) was uiterste voorzichtigheid geboden. Na kort overleg tussen de twee vrijwilligers werd een reddingsactie op poten gezet. Als eerste moest de reebok het zicht ontnomen worden, zodat die rustig bleef en zichzelf en de vrijwilligers niet kon verwonden, maar hier ontstond het eerste probleem al, de kop van het ree lag aan de verkeerde kant van het hek. Over dit hek klimmen was geen optie, daar dit veel te hoog was en naast het hek zat aan beide kanten prikkeldraad, waar je niet onderdoor of overheen kon klimmen. Toch door dit prikkeldraad omhoog te duwen is het een van de vrijwilligers gelukt om bij de kop van de reebok te komen en hem door een handdoek over de kop te leggen het zicht te ontnemen. Maar nu kwam de allergrootste uitdaging, hoe krijgen we de spijlen uit elkaar? Hierover kan en mag ik u helaas niets vertellen, daar het niet de bedoeling is dat mensen dit zelf gaan nadoen als er weer een ree of ander dier in zo,n situatie terecht komt. achterhand reebok vast in hekWel kan ik u vertellen dat deze reebok met een klein niet noemenswaardig wondje in de lies zijn volledige vrijheid heeft terug gekregen en 2019 hopelijk verder goed en gezond doorkomt. En voor de twee vrijwilligers van de dierenambulance Hof van Twente zou ik willen zeggen: mooi werk jongens.